Zawiasy
Zawias Z Cichym
Domykiem 110°
+ Euro Wkręty
2,84 zł brutto
Systemy Szuflad
System Szufladowy
Wysoki
L450mm
87,12 zł brutto
Podnośniki
Podnośnik Gazowy
60N
3,60 zł brutto